Göteborg har antagits till Unescos nätverk för kreativa städer (UCCN) inom området litteratur. Staden blir Sveriges tredje stad i Unescos nätverk.

Göteborg blev invalt i nätverket baserat på sitt redan rika förenings- och litteraturliv, kompletterat med välfärdssatsningar, läsfrämjande projekt och internationella samarbeten.

– Det känns alldeles underbart! säger Jonna Ulin som är avdelningschef på Göteborgs bibliotek och kulturhus.

Vad betyder det här för biblioteken i staden?
– Det hjälper oss att lyfta och belysa bibliotekens viktiga uppdrag än mer. Vi kommer att ingå i ett nätverk med ett 40-tal litteraturstäder runt om i världen. Litteraturstäder som tillsammans verkar för att stärka litteraturen och främja läsning för ett hållbart samhälle. Vi får möjlighet till kunskapsutbyte och inspiration att utveckla verksamheten. Det kommer även förhoppningsvis underlätta för oss i samverkan med andra och vid ansökningar av medel att vi är en litteraturstad.

Ni är ju ett stort bibliotek men hur kommer de mindre biblioteken i förorterna märka av utmärkelsen?
– Alla bibliotek i Göteborg bildar ett gemensamt bibliotekslandskap. Vi har strategiskt placerade bibliotek i närheten av viktiga kommunikationspunkter i staden, vi har bibliotek i utsatta områden, vi har bibliotek vid lokala torg. Hos oss är ingen varken större eller mindre än den andra. Vi arbetar för att kunna erbjuda en jämlik service i staden. Vi har ett gemensamt mediabestånd och vi arbetar på våra tre arenor:  fysiska rummet, digitalt och uppsökande.
Alla bibliotek och våra kulturhus som hänger samman med vår nya avdelning Göteborgs bibliotek och kulturhus är stolta och glada över utnämningen och ser en stor potential i att vara en del av i litteraturstaden Göteborg.
Vi i offentliga sektorn samverkar med näringslivet, akademin och civilsamhället och tillsammans bidrar vi till utvecklandet av Göteborg stad som litteraturstad.

Två svenska städer är redan medlemmar i nätverket: Östersund blev Sveriges första kreativa stad 2010 och arbetar med gastronomi. Norrköping, som blev medlem i nätverket 2017, har fokus på musik.