Svensk biblioteksförening delar ut resestipendier till medlemmar vid två tillfällen per år, och nu har kansliet fattat beslut om höstens stipendiater.

Vi säger grattis till:

  • Ika Jorum, KTH biblioteket, för deltagande i Association of Architecture School Librarians konferens i San Diego 2020.
  • Mikael Johansson, för resa till Oslo, Helsingfors och Köpenhamn för att studera hur arbetet med minoritetsspråk och mångspråk bedrivs i de olika länderna.
  • Jenny Lundgren, studerande Umeå universitet, för studieresa till stadsbiblioteket i Vasa Finland för att se hur biblioteket arbetar med tvåspråkiga användare.
  • Aleksandra Erlandsson och Carola Beijer, Malmö stad, för studieresa till Wroclaw och Zory i Polen för att lära sig mer om hur bibliotek i södra Polen arbetar med integration och nya medborgare.
  • Nils Grönlund, Skänningeanstalten/Mjölby bibliotek, för studieresa till Halden fengsel i Norge.
  • Anna Troy, Härnösands bibliotek, för deltagande i The Library Collective’s konferens 2020 ”Roll For Initiative”.
  • Sara Bengtsson, Bibliotek Uppsala, för resa till Minneapolis USA för att studera hur folkbibliotek i Hennepin County arbetar med inkludering, samhällsfrågor och de sociala utmaningarna i närområdet.
  • Falu bibliotek för studieresa till Ode i Helsingfors.

Nästa deadline för ansökan om resestipendium är 31 mars.