Svensk biblioteksförening delar ut resestipendier till medlemmar, och nu har kansliet fattat beslut om årets resestipendier.

Vi säger grattis till:

  • Amanda Köpberg Hansson, Nora bibliotek, för studieresa till Singapore med fokus på verksamheter för barn och unga.
  • Emma Frisk, Chalmers bibliotek, och Lisa Larsson, Göteborgs universitetsbibliotek, för studieresa till universitetet Ecole polytechnique federale de Lausanne.
  • Maria Anderhagen, Norrtälje bibliotek, för studieresa till Luleå, Piteå, Tromsö och Oslo med fokus på mobil biblioteksverksamhet.
  • Cajsa Andersson och Britta Smångs, Naturvetenskapliga biblioteket, Lunds universitet, för att delta i konferensen lnternational Copyright-Literacy Event with Playful Opportunities for Practitioners and Schalars (lcepops) i Oxford, Storbritannien.
  • Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek, för att delta i konferensen lnternational Copyright-Literacy Event with Playful Opportunities for Practitioners and Schalars (lcepops) i Oxford Storbritannien.
  • Lisa Pedersen, Katedralskolan i Lund, för att besöka New York och träffa ansvariga för studien ”New York City School Library System”.
  • Maria Johansson, Lycksele bibliotek, för studiebesök i Storbritannien med fokus på Autism Friendly Libraries.
  • Victoria Lagerkvist och Malin Klintholm, för att besöka den internationella konferensen Wikimedia + Libraries lnternational Convention.
  • Bibliotek i Väst, arbetsgruppen för media och katalog, för studieresa till Louisiana litteraturfestival.
  • Biblioteken i Malmö, för studieresa till Delft i Nederländerna.