Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek tilldelas högskolebibliotekets kommunikationsteam.

Juryns motivering:
”Högskolebiblioteket i Borås är en viktig del i arbetet för studenter och forskare inom högskolans område. Biblioteket arbetar aktivt med att levandegörande verksamheten genom samtal, frukostar och andra aktiviteter som placerar biblioteket ”mitt i” Högskolan i Borås både fysiskt och verksamhetsmässigt. Som alla lärosätens bibliotek deltar de i tillhandahållande, utbildning och publicering inom det digitala området. Högskolebiblioteket i Borås vänder sig också aktivt utanför högskolan och sprider forskningen inom BoI-området till det omgivande samhället. Detta får effekt genom att bibliotekets ”loungetalks”, som är fritt tillgängliga på webben, används för kompetensutveckling på olika kommunbibliotek.

Priset till Greta Renborgs minne ger vi till högskolebibliotekets kommunikationsteam för deras väl genomtänkta och utförda arbete med att marknadsföra sin och högskolans verksamhet både utåt mot samhället och andra bibliotek, och inåt mot högskolan.”

Svante Kristensson, bibliotekschef på Högskolan i Borås, kommenterar priset:
– Det känns väldigt kul och välförtjänt att bibliotekets kommunikationsteam nu uppmärksammas för det i mitt tycke spännande och varierade kommunikationsarbete de bedriver. Med en konstruktiv dialog med övriga avdelningar inom biblioteket och högskolan som underlag lyfter teamet fram bibliotekets olika aktiviteter och tjänster och presenterar dem på ett lockande och engagerande sätt.

Jury:

  • Wiviann Wilhelmsson, bibliotekarie, juryns ordförande
  • Thord Eriksson, tf chefredaktör Biblioteksbladet
  • Ulla Nyberg, bibliotekskonsulent Region Gävleborg
  • Lotta Haglund, bibliotekschef GIH
  • Hedija Kodzaga Jasarevic, bibliotekarie Malmö stadsbibliotek

Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986. Priset utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Prissumman är på 25 000 kronor.

Om Greta Renborg

Greta Renborg, 1921–2005, var en av svenskt biblioteksväsens mest dynamiska, radikala och idérika profiler. Efter bibliotekarieexamen 1953 reste hon till USA och övertygades där om att biblioteken måste arbeta aktivt och målinriktat för att nå ut i samhället. Som få marknadsförde hon biblioteken, från en tid där ordet PR knappt förekom i bibliotekssammanhang, och på Stockholms stadsbibliotek blev hon den första PR-bibliotekarien. Hon var lektor på Bibliotekshögskolan i Borås, där hennes egen bok ”Att arbeta med bibliotekens PR” användes.

Hon debatterade och skrev också en mängd artiklar i svensk och utländsk bibliotekspress, bland annat i nuvarande Biblioteksbladet. 1993 blev hon hedersdoktor vid Göteborgs universitet, och placerade sig inte bara bland bibliotekspionjärerna, utan också som en målmedveten föregångskvinna som inte gav upp sin dröm – varken om bibliotekens öppna roll i samhället eller sin egen rätt till bildning och utbildning.

Prisceremonin hålls i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek torsdag 16 november klockan 17–18, och är öppen för alla.

På bilden syns bibliotekets kommunikationsteam: Lena Holmberg, Tandis Talay, Katharina Nordling, Christel Olsson och Klaz Arvidson. På bilden saknas Lena Wadell.