Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek går i år till skolbibliotekarien Cilla Dalén.

Juryns motivering:
”2018 års pris till Greta Renborgs minne tilldelas Cilla Dalén. Cilla Dalén är skolbibliotekarie på Hjulsta grundskola i Stockholm och en välkänd skolbiblioteksprofil. Hon arbetar engagerat och nära pedagogerna i skolan för att öka elevernas läsförmåga och medie- och informationskunnighet. Hon bidrar till inspiration och kunskapsspridning utanför Hjulsta grundskolas väggar, genom att dela sina erfarenheter och arbetssätt i sociala medier och bloggar. Hjulsta grundskolas arbete med ALMA-priset varje vår är ett av projekten som Cilla initierat. Genom läsning, litteratursamtal och eget skapande med inspiration från pristagarna och deras verk fokuserar hela skolan på läsning. Skolan har under detta projekt gästats av flera ALMA-pristagare.”

Grattis till utmärkelsen Cilla! Hur tänker du om att bli tilldelad ett pris för just ”marknadsföring av bibliotek”?
– Tack! Jag tycker faktiskt att det är rätt rimligt, för marknadsföring ingår i mycket av det jag gör. Man ska ju såklart främst göra ett bra jobb för att uppfylla de mål man har, men utöver det försöker jag alltid synliggöra vår skola, som är en bra skola men sällan syns i media som en bra skola, och synliggöra skolbibliotek generellt. Projektet vi jobbar med kring ALMA-priset är delvis marknadsföring av skolan, och bloggen Vad gör de i biblioteket? på Pedagog Stockholm startade jag tillsammans med ett par kollegor för att visa vad bra skolbiblioteksverksamhet kan vara, det fanns inte så många sådana bloggar då. Jag har också varit med och tagit initiativ till Instagram-kontot Skolbibliotekarierna och Facebook-gruppen Skolbibliotekssamtal. Det jag vill med allt jag gör är att visa att skolbibliotek är viktiga, och att vår skola är bra. Det handlar ju inte främst om att visa att jag själv är så jäkla bra, men jag kan ju inte gärna berätta om någon annans verklighet. Men när jag gör saker gör jag det tillsammans med andra, så det är aldrig bara jag. Jag behöver andra för att det ska bli något, annars hade jag nog bara gått runt och tänkt på en massa saker jag skulle vilja göra!

Vad som du uträttat hittills är du mest nöjd med?
– Det är väl det här med att hålla i och hålla ut. Bloggen på Pedagog Stockholm har vi till exempel drivit sedan 2011. Saker behöver ju hålla på ett tag för att etablera sig. Det är kul med stora och balla projekt, men livet består också av att fortsätta arbeta med sånt där det inte händer så mycket nytt.

Jury:
Wiviann Wilhelmsson, bibliotekarie, juryns ordförande
Annika Persson, chefredaktör Biblioteksbladet
Ulla Nyberg, bibliotekskonsulent Region Gävleborg
Lotta Haglund, bibliotekschef GIH
Hedija Kodzaga Jasarevic, bibliotekarie Malmö stadsbibliotek

Greta Renborgs pris

Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986. Priset utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Prissumman är på 25 000 kronor. Greta Renborgs pris är ett av de åtta priser som ingår i Sveriges biblioteks utmärkelser som årligen utdelas av Svensk biblioteksförening.
Sveriges biblioteks utmärkelser

Om Greta Renborg

Greta Renborg, 1921–2005, var en av svenskt biblioteksväsens mest dynamiska, radikala och idérika profiler. Efter bibliotekarieexamen 1953 reste hon till USA och övertygades där om att biblioteken måste arbeta aktivt och målinriktat för att nå ut i samhället. Som få marknadsförde hon biblioteken, från en tid där ordet PR knappt förekom i bibliotekssammanhang, och på Stockholms stadsbibliotek blev hon den första PR-bibliotekarien. Hon var lektor på Bibliotekshögskolan i Borås, där hennes egen bok ”Att arbeta med bibliotekens PR” användes.

Hon debatterade och skrev också en mängd artiklar i svensk och utländsk bibliotekspress, bland annat i nuvarande Biblioteksbladet. 1993 blev hon hedersdoktor vid Göteborgs universitet, och placerade sig inte bara bland bibliotekspionjärerna, utan också som en målmedveten föregångskvinna som inte gav upp sin dröm – varken om bibliotekens öppna roll i samhället eller sin egen rätt till bildning och utbildning.

Prisceremonin hålls i Galleri Celsing på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm torsdag 18 oktober med start klockan 14.00. Alla är välkomna!

Foto: Ulla Sporrner