Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek tilldelas Jeanette Malm och Elisabeth Skog, bibliotekarier på Halmstads bibliotek.

Hur känns det att bli tilldelad ett pris för just marknadsföring av bibliotek?
– Att få priset för att verka i Greta Renborgs anda är väldigt hedersamt för oss. Vi försöker liksom hon att arbeta okonventionellt och utanför det fysiska biblioteket.

Vad betyder det för er att få priset?
– Framför allt är det så klart roligt att bli uppmärksammade för det vi gör! Vi vill också inspirera andra bibliotekarier att våga söka nya vägar att arbeta.

Hur vill ni använda prissumman?
– En dröm vi haft länge är att åka till London och vandra i Virginia Woolfs fotspår med romanen Mrs. Dalloway i handväskan. 2018 åkte vi till Krakow, som är Wislawa Szymborskas hemstad, och pratade redan då om att göra en liknande pilgrimsresa till Virginia Woolfs ära.

Vad ser ni som det viktigaste uppdraget inom ert jobb?
– Enheten vi båda är verksamma i heter ”Program och Läsfrämjande”. I våra cirklar och andra projekt kombinerar vi oftast de två benen där vi menar att läsfrämjandeuppdraget är överordnat allt annat arbete vi gör. Eftersom vi själva får så mycket från litteraturen vill vi förmedla detta till andra och dela upplevelsen av att litteraturen kan tillföra och göra livet rikare. Vi använder väldigt ofta dikter i olika sammanhang. Det finns en överdriven respekt och lite rädsla för just den litteraturformen som vi vill utmana.

Juryns motivering: Greta Renborgs pris 2022 tilldelas bibliotekarierna Elisabeth Skog och Jeanette Malm på Halmstads bibliotek. De får priset för sitt arbete med olika biblioterapeutiska verksamheter som bland annat den digitala gruppen Bokbandaget, läsecirkeln Dikter för svårmodiga och Bibliotekspodden. Samtidigt som de håller fast vid bibliotekets läsfrämjande uppdrag vågar de satsa på smala verksamheter och utveckla nyskapande metoder som bidrar till att fler målgrupper upptäcker biblioteket. Genom ett genuint och värmande engagemang i Greta Renborgs anda visar de att biblioteket hör hemma i samhället, bland människorna.

Foto: Anders Andersson.