Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek tilldelas Miss Shameless och Lady Busty, Drag Queen Story Hour Sweden.

Hur känns det att bli tilldelad pris för just marknadsföring av bibliotek? 
– Det känns otroligt fint och ärofyllt att få pris för att sprida biblioteken och dess viktiga funktion. Biblioteket har en viktig funktion för så många människor varje dag och det är en magisk plats där det finns något för alla. Att läsa en bok är en spännande resa som tar dig dit fantasin och kreativiteten bär dig genom författares ord.

Vad betyder det för er att få det här priset?
– Priset betyder så mycket för oss som vill vara läsfrämjande förebilder och få fler barn och unga att läsa och få ökad kunskap. Att genom sagor väcka den spännande värld böcker tar en till är viktig för utveckling och ökade språkkunskaper.

Hur vill ni använda prissumman?
– Priset kommer att gå till att utveckla verksamheten.

Vad betyder biblioteken för er?
– Det är en viktig demokratisk plats dit alla är välkomna och där finns något för alla. Biblioteket har alltid varit en trygg plats sedan barnsben och det bör det alltid få vara för alla.

Juryns motivering:
”Greta Renborgs pris 2023 tilldelas Miss Shameless och Lady Busty, Drag Queen Story Hour Sweden. När andra delar av samhället rör sig i riktning mot det mindre tillåtande och mer repressiva, står de och andra sagoläsande dragqueens för en strävan åt rakt motsatt håll. Miss Shameless och Lady Busty är en del av en internationell rörelse som under det gångna året har utmanats från olika håll, i Sverige och i andra länder. Trots motstånd, protester och till och med öppna hot, har de fortsatt att manifestera människors rätt att göra sina egna val och följa sitt hjärtas röst. På så vis befäster de bibliotekens position som relevanta platser öppna och tillgängliga för alla. Det är en gärning i Greta Renborgs anda vars betydelse stärks ytterligare av att den dessutom är läsfrämjande och vänder sig till barn, en av folkbibliotekens prioriterade grupper.”

Foto: Adnan Edrees.