Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek tilldelas Världens bibliotek som drivs av Biblioteken i Malmö och finansieras av Kungliga biblioteket, Nasjonalbiblioteket i Norge och Kulturrådet. Vi har ställt några frågor till Nanna Ekman Lindström som är sektionschef och projektägare för Världens bibliotek.

Juryns motivering:
Greta Renborgs pris 2021 tilldelas gruppen bakom Världens bibliotek. Det nätbaserade biblioteket, som drivs av Biblioteken i Malmö i samverkan med Stockholms stadsbibliotek och Nasjonalbiblioteket i Norge, innehåller litteratur på albanska, arabiska, assyriska/syrianska, bosniska/kroatiska/serbiska, kurdiska, persiska/dari, polska, somaliska, thailändska, tigrinska och turkiska. Att skapa rikstäckande åtkomst till dessa språkliga tillgångar främjar läsning och kunskap, det ger ökad möjlighet att verka i samhället på lika villkor och det gör bibliotek till en än mer relevant resurs för människor som bor i Sverige. I Greta Renborgs anda har Världens bibliotek breddat, demokratiserat och ökat tillgängligheten till angelägen litteratur.

Hur känns det att vara årets vinnare?
– Det känns fantastiskt kul att Världens bibliotek får den här utmärkelsen. Särskilt att det är gruppen bakom produkten som nämns i motiveringen. Jag är rätt ny som chef och produktägare men har fått ta över ett väldigt kompetent och engagerat gäng som levererar allt de kan.

Vad betyder det för er att få det här priset?
Att vi kan nå ut till ännu fler personer och organisationer att samarbeta med och på så sätt nå fler användare.

Kan du berätta lite kort om hur Världens bibliotek är uppbyggt?
– Världens bibliotek erbjuder e-böcker och ljudböcker på 16 olika språk. Nästan 1800 böcker finns att låna i tjänsten. Alla som befinner sig i Sverige eller Norge kan läsa och lyssna direkt i sin mobil, surfplatta eller dator. Den som vill använda tjänsten går in på www.varldensbibliotek.se / www.verdensbiblioteket.no och skapar en användare eller loggar in med ett google-konto. Det behövs inget bibliotekskort. Tjänsten är ett samarbete mellan nationalbiblioteken i Sverige och Norge. De senaste tre åren har vi i Malmö sökt medel från Stärkta bibliotek tillsammans med Stockholms stadsbibliotek för att utveckla den digitala plattformen, den grafiska profilen och fylla på med så mycket litteratur det bara går.

Är det endast en digital tjänst?
– Ja, den ska fungera som ett komplement till folkbibliotekens fysiska utbud.

Hur ser användandet ut? 
– Barnböcker är populärast – 73% av de lånade böckerna i tjänsten är barnböcker.

Hur mycket används tjänsten?
– I Världens bibliotek lånas i genomsnitt drygt 60 böcker per dag. Det är alltså lite mer än 430 lån per vecka eller 1850 lån per månad i genomsnitt. En lånad bok sparas i användarens bokhylla och kan sedan läsas och lyssnas i flera omgångar. Senaste året har våra användare varit inne och läst eller lyssnat på böcker 40.000 gånger sammanlagt.

Hur många är det som använder sig av Världens bibliotek?
– Just nu finns det totalt 8634 registrerade användare. I snitt tillkommer 165 nya användare varje vecka och vi jobbar hela tiden aktivt med kommunikationen för att fler ska hitta till tjänsten.

Hur många jobbar med Världens bibliotek?
– Teamet består just nu av sju medarbetare som är geografiskt utspridda mellan Stockholm, Malmö och Oslo. Charlotte Goobar, Oddbjörn Hansen och Mouhanad Almonajed är ansvariga för innehållet. De lägger stor tid och energi på att hitta intresserade förlag som publicerar e-böcker på språk som är intressanta för oss. John Parnefjord och Kristin Byatt arbetar med den tekniska plattformen. Gerda Boström och Inger Stenersen är kommunikationsansvariga. Jesper Klein var projektledare för den utvecklingsintensivaste delen av projektet men har gått vidare till andra uppdrag. Även dåvarande kommunikationsansvarig Rebecka Eriksson har gått vidare till nya uppdrag. Ny projektledare sedan mitten av september är Thomas Olsen.

Foto: Gerda Boström (i rosa) – kommunikationsansvarig för Världens bibliotek och Nanna Ekman Lindström (i blått) – Sektionschef och projektägare för Världens bibliotek. Fotograf: Johan Björkwall