Eva Häusner blev vid årsmötet i maj 2019 invald som ny styrelseledamot i Svensk biblioteksförening.

– Det känns väldigt kul att jag har fått medlemmarnas förtroende och blivit invald i styrelsen. Jag ser mig fortfarande som en rookie i branschen och då är det extra fint att se att man får ett sådant förtroende, säger Eva.

Eva är också aktiv i samordningsgruppen för Expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder inom Svensk biblioteksförening. Hon kommer ursprungligen från Tyskland och har utbildat sig till bibliotekarie i Sverige. Vid sidan om jobbet har hon alltid varit aktiv medlem i diverse föreningar.

– Jag gick nog med i föreningen under min studietid och har varit aktiv medlem sedan 2015 då jag blev invald i styrelsen för Svensk biblioteksförenings regionförening Stockholm Uppsala Gotland, säger hon.

Berätta lite om ditt engagemang i styrelsen
– Jag har stor föreningsvana och tycker att det är kul att jobba i en medlemsbaserad organisation. Än så länge har jag enbart hunnit vara med under två styrelsemöten och då varit mest inlyssnande. Jag har ingen käpphäst eller älsklingsfråga i bibliotekssammanhang utan engagerar mig för i princip allt. Men utifrån mina tidigare uppdrag på Kungliga biblioteket är jag nog mest insatt i frågor rörande öppen tillgång samt samlingsbyggande på svenska forskningsbibliotek, säger Eva.

Styrelsen 2019–2020 består av:
Ordförande
Johanna Hansson
Biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Ordinarie ledamöter
Lo Claesson
Fristående bibliotekskonsult

Förste vice ordförande
Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef, Botkyrka

Andre vice ordförande
Helena Kettner Rudberg
Chef för användarservice, MTM

Jens Thorhauge
Egen konsult, Danmark

Pelle Snickars
Professor, Umeå universitet

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Lisa Petersen
Bibliotekschef Mälardalens högskola

Eva Häusner
Tf enhetschef, Kungliga biblioteket

Leif Mårtensson
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå