Leif Mårtensson blev vid årsmötet i maj 2019 invald som ny styrelseledamot i Svensk biblioteksförening.

– Det känns både bra och hedrande. Biblioteksföreningen har många medlemmar och många viktiga uppdrag att profilera och påverka varför det är glädjande att jag har fått ett förtroende att delta i detta arbete, säger Leif.

Leif Mårtensson är född i Malmö men flyttade 1990 till Umeå. Utöver arbete i Malmö och Umeå har han också långpendlat till arbete i Stockholm under många år. Efter 27 år i den finansiella världen med fokus på import och export, tog Leif 2007 steget över till kulturen, först som enhetschef på Umeå stadsbibliotek för att sedan arbeta som ledningskoordinator inom kulturförvaltningens ledning.

– Med min finansiella bakgrund och erfarenhet av såväl ledaruppdrag och styrelseuppdrag i föreningsliv, samfälligheter som bolag, är det min förhoppning att kunna vara ett gott komplement till övriga styrelseledamöters kompetenser. Jag har bland annat erfarenheter från projektledning, internationella åtaganden och utbildning. I vardagen arbetar jag med upphandling, arbetsmiljö, nationella minoritetsspråk och många andra frågor som berör såväl biblioteken som kulturförvaltningen i övrigt. Sammantaget innebär detta att jag inte bara kan tillföra erfarenheter från bibliotek utan har mer kompetenser som kan vara till nytta i styrelsens arbete, säger han.

Berätta lite om ditt engagemang i styrelse
– För styrelsens räkning ingår jag i placeringsrådet, som är ett stöd för kansliets arbete med förvaltning av föreningens kapital. Det är en viktig uppgift då vi behöver en god förvaltning för att finansiellt säkerställa föreningen för lång tid in i framtiden. Sedan en del år tillbaka ansvarar jag för föreningens samarbetsprojekt med Kenya Library Association. Sedan hoppas jag naturligtvis att mina andra kunskaper och erfarenheter skall vara föreningen och styrelsen till gagn på olika sätt. Inom IFLA deltar jag i arbetet inom sektionen för Indigenous Matters.

Styrelsen 2019–2020 består av:
Ordförande
Johanna Hansson
Biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Ordinarie ledamöter
Lo Claesson
Fristående bibliotekskonsult

Förste vice ordförande
Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef, Botkyrka

Andre vice ordförande
Helena Kettner Rudberg
Chef för användarservice, MTM

Jens Thorhauge
Egen konsult, Danmark

Pelle Snickars
Professor, Umeå universitet

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Lisa Petersen
Bibliotekschef Mälardalens högskola

Eva-Maria Häusner
Tf enhetschef, Kungliga biblioteket

Leif Mårtensson
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå