Anna Carlsdotter, bibliotekarie på Lunds universitetsbibliotek, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att besöka RECIDA, ett spanskt biblioteksnätverk som arbetar med hållbarhet.

RECIDA är ett nationellt biblioteksnätverk som under 20 års tid har arbetat med hållbarhetsfrågor. Det har just nu 138 institutionella medlemmar som tillsammans arbetar för att möte de globala målen i Agenda 2030. Tillsammans skapar de gemensamma plattformar, event och aktiviteter. De blev år 2021 uppmärksammade under ”The IFLA Green Library Award” där deras arbete var listat i kategorin ”Green Library Project”.

– Det ska bli intressant att få ta del av hur nätverket RECIDA samarbetar och organiseras. Jag hoppas att studieresan ger mig erfarenheter, inspiration, verktyg och en plattform för att skapa fler och mer kanaler för utbyte, samarbeten och förändring både inom och utanför våra bibliotek och landsgränser, säger Carlsdotter.

Vid Lunds universitet arbetar Anna Carlsdotter aktivt med hållbarhet, bland annat som medlem i ett team som arbetar för att synliggöra hållbarhetsperspektivet inom alla de 25 biblioteken vid universitet. Det är ett arbete som hon tycker är oerhört viktigt, men också ett måste för våra framtida bibliotek. Carlsdotter tycker att det är viktigt att vi lär av varandra, att vi delar med oss av våra erfarenheter och att vi samarbetar för den omställning vår värld står inför.

– Vi måste lyfta att hållbarhet är så mycket mer än att byta till LED-lampor. Agenda 2030 med de globala målen har verkligen breddat hållbarhetsperspektivet. Det har öppnat dörren till många fler områden där vi inom biblioteken kan och måste göra förändringar för framtiden, säger hon.

Syftet med studieresan har två mål: Dels att skapa en större förståelse för hur nätverket RECIDA fungerar på en övergripande nivå, dels att få inblick i olika biblioteks praktiska verksamhet för att samla ny kunskap, idéer, redskap och kontakter. Hennes mål är egentligen att hon vill rusta oss för framtiden genom att bidra till att skapa hållbara bibliotek.