Hur ser det mediestrategiska arbetet ut på folk- och skolbiblioteken? Det undersöks i en kommande rapport som har initierats av Svensk biblioteksförening. Vi har pratat med rapportförfattaren Jonas Söderholm, lektor vid Högskolan i Borås.

– Det mediestrategiska arbetet är ett absolut fundament i vad ett bibliotek gör för att realisera sitt uppdrag. Beståndet är ju ett av de tre ben, jämte människorna och platsen, som hela verksamheten konkret står på. Det händer så mycket intressant i vår sektor inom tillgänglighet och inkludering, digitalisering, hållbar utveckling, publiceringsmodeller och såklart läsfrämjande. Skolbiblioteken är mer aktuella än någonsin. Allt detta har betydelse för bibliotekens mediestrategiska arbete, säger Söderholm.

Genom en enkätundersökning och uppföljande intervjuer med bibliotekarier och bibliotekschefer hoppas Söderholm få en uppdaterad bild av deras erfarenheter och synpunkter.

– Den här studien kommer att bidra med fördjupad kunskap om vad som är aktuellt och viktigt för biblioteken idag. En sådan undersökning kan fungera som underlag och inspiration för eget mediestrategiskt utvecklingsarbete. Det kan också bidra till principiella diskussioner av hur policy kan tolkas och i påverkansarbete gentemot beslutsfattare, säger han.

Projektledare för rapporten på föreningens kansli är Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening.

– Vi hoppas att rapporten blir en användbar utgångspunkt för diskussion inom professionen om mediestrategiskt arbete, men att delar av rapporten också blir relevant i föreningens påverkansarbete, säger hon.

Att det mediestrategiska arbetet på biblioteken undersöks är viktigt av flera anledningar, menar Söderholm.

– Utmaningarna med studien är på många sätt desamma som anledningarna varför den är viktig. Det pågår så mycket intressant utveckling inom sektorn parallellt med allt som sker i omvärlden. När den förra rapporten skrevs år 2014 (”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” av Åsa Söderlind och Gullvor Elf) var det en period av förhållandevis lugn före migrationskrisen 2015. Den samhälleliga kontexten är oerhört viktig när vi pratar mediestrategi, men det kommer vara svårt att väga in allt: AI-debatt, postpandemi, inflation, politisk polarisering, säkerhetskriser och pågående väpnade konflikter. Självklart ska vi ha antennerna utåt under arbetet. Men jag kommer också att behöva ta på skygglapparna ibland för att fokusera bara på biblioteksfrågorna och låta dem leda skrivandet, berättar Söderholm.