Daniel Fahlén, bibliotekarie och gruppledare på Mittuniversitetets bibliotek i Östersund, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för studieresa till Färöarnas universitet, Färöarnas nationalbibliotek och Torshavns kommunbibliotek.

– Jag är jätteglad och tacksam för den här möjligheten, säger Fahlén, som till vardags arbetar med undervisning och handledning till studenter, stöd till forskare, kundtjänst och lärmiljöer på Mittuniversitetet, säger Daniel Fahlén.

Syftet med resan är att besöka Färöarna för att titta på hur de stöttar universitetets studenter och forskare.

– Biblioteken och universitetet är förhållandevis små institutioner och behöver samverka för att kunna ge användare de tjänster som normalt förknippas med ett universitetsbibliotek. Ett intressant exempel är att nationalbiblioteket från och med årsskiftet övertagit bibliotekspersonal från universitetet och numera utgör universitetsbibliotek, säger han.

Färöarnas universitet har ett stort ansvar för att bevara och utveckla det färöiska språket. Som det enda universitetet på Färöarna ligger ett stort ansvar på lärosätet att det finns relevant akademiskt terminologi och ett fungerande fackspråk, berättar Fahlén.

– Detta har gjort att universitet i sin strategiska plan har satt upp målsättningar för att en betydande del av universitetets vetenskapliga produktion och aktivitet ska ske på färöiska. Forskare vid lärosätet förväntas vidare vara aktiva i den färöiska samhällsdebatten. Detta är ett väldigt spännande exempel på socialt hållbara målsättningar, med tillhörande alternativa kvalitetsindikatorer, som till delar står i motsättning till mer traditionella mått på akademisk framgång. Ett syfte med studieresan är därför att få veta mer om hur de arbetar med dessa målsättningar, vilka effekter det får på forskarnas internationella genomslag samt hur målen följs upp, säger han.

Genom resan hoppas han kunna lära sig mer om Färöarnas universitetets arbete med socialt hållbara målsättningar.

– På Mittuniversitetet pågår just nu en omställning till CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) och i bästa fall finns det lärdomar som kan vara till nytta i den processen. Jag hoppas även på att få inspiration till hur vi bättre kan samverka med de bibliotek som finns i vår närmiljö. Tanken är att jag ska presentera Mittuniversitetets bibliotekets verksamhet för personalen på nationalbiblioteket, det hoppas jag leder till intressanta diskussioner, säger han.

Vad ser du mest fram emot med resan?
– Just nu ser jag mycket fram emot att träffa de vänliga och intressanta personer i Torshavn som jag har haft kontakt med i planerandet av resan, säger Fahlén.