Hanna Carlsson, docent vid Linné­universitetet, är en av huvudtalarna på konferensen Mötesplats Profession – Forskning som arrangeras 14–15 november i Lund. 

Hon undervisar primärt om kultur- och bibliotekspolitik, medie-och informationskunnighet, läsfrämjande och litteraturförmedling, samt ansvarar för uppsatskurser på deras kandidatutbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap.

– Det känns både roligt och förpliktigande att få möjlighet att prata på Möteplatskonferensen i år. Konferensens tema är verkligen angeläget och jag hoppas kunna bidra med ett inspel som kan väcka både tankar och diskussion om dessa viktiga frågor, säger Carlsson.

Hennes föreläsning kommer att handla om möjligheter och utmaningar för biblioteken att verka för det demokratiska samhället i en tid som präglas av kris, politisk polarisering och turbulens.

– Biblioteket är en demokratibärande institution och när den liberala demokratin är ifrågasatt blir det än viktigare att diskutera hur detta uppdrag kan utföras och värnas. Jag hoppas att deltagarna förhoppningsvis får med sig många saker, bland annat att demokratin inte kan tas för given, vi måste arbeta för den, säger Carlsson.

Foto: Anders Runesson.