Under Svensk biblioteksförenings årsmöte 2022, som ägde rum 20 maj, valdes fem nya ledamöter till valberedningen.

Under årsmötet avtackades även tidigare ledamöter:

Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen och Anette Widenberg Helgesson, samordnande skolbibliotekarie, Bollnäs.

Följande ledamöter valdes in till valberedningen:

Gunilla Berglund, pensionär.

Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör i Huddinge kommun.

Ellen Follin, mångspråksbibliotekarie, MTM.

Britt-Marie Ingdén-Ringselle, ungdomsbibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek.

Jonas Petersson, bibliotekarie på Uppsala Universitetsbibliotek.