På Umeå stadsbibliotek kan besökarna ”blinddejta” böcker. Utställningen är en litterär version av populära blinddejt-program som ”Love is Blind”.

Genom att böcker är inslagna i brunt papper och märkta med lockande beskrivning är tanken att det för besökarna blir en spännande utmaning att välja bok på biblioteket. Förhoppningen är att besökare genom detta ska våga sig på nya författare och genrer och låna många böcker. När nu utställningen har öppnat är känslan positiv, säger Maria Forssén, bibliotekarie på Umeå stadsbibliotek.

– Det känns väldigt bra! Böckerna som vi har slagit in hittills har lånats, så vi fyller på med fler inslagna böcker hela tiden. Man kan också se att besökare stannar upp och tittar på utställningen. Vi får frågor om vad det är och när vi berättar så säger alla att det är den rolig idé, säger Forssén.

Syftet med utställningen är att locka till läsning och idén om de inslagna böckerna kom till genom att Maria Forssén sökte på nätet efter idéer till skyltning. Det var där och då som hon upptäckte att en bokhandel i USA hade ett koncept med att blinddejta böcker.

– Då tänkte jag att det borde ju funka på bibliotek också. Sedan har jag sett att det finns på flera bibliotek, kanske framför allt i USA och England, säger hon.

Det är andra gången som biblioteket anordnar utställningen som då var en succé.

– Förra gången blev det väldigt uppmärksammat och det lånades mycket från utställningen. Nu är det så nyss vi började, men vi kan se att det lånas så vi får fylla på hela tiden, berättar Forssén.

Vad har du för tips till andra bibliotek som vill anordna något liknande?
– Kör igång bara! Det är en rolig idé och den väcker uppmärksamhet bland biblioteksbesökarna. Det är roligt att låna en bok som man inte vet vilken det är. Orden vi skriver på papperet ska ju locka till läsning, inte avslöja vad det är för bok.