På Rosengårdsbiblioteket i Malmö håller polisen sagostunder för barn med syfte att lära ut rätt och fel.

Vi har pratat med Ulrika Clementzlor, bibliotekarie på Rosengårdsbiblioteket.

– Att poliser, brandmän med mera kommer till bibliotek för att läsa sagor med barn är inget nytt, och det brukar vara väldigt välbesökta programpunkter för förskolor och familjer. Skillnaden nu är att vi tillsammans med vår kommunpolis lagt upp ett mer långtgående samarbete med många träffar med en tydlig agenda. Det finns även tankar på att eventuellt träffa vissa årskullar återkommande för att på riktigt skapa kontinuitet. Det var vår kommunpolis som tog initiativet till träffarna och hon har forskning och evidens kring brottsförebyggande arbete som sin grund, berättar Clementzlor.

Träffarna är inga sagostunder i traditionell bemärkelser, utan lägger stor vikt vid själva samtalet. Polisen träffar alla ettor från tre skolor i Rosengård.

– Vi har valt att rikta oss mot barn som är något äldre, de som går i ettan, som kan vara med och föra ett samtal utifrån den bok vår polis läser. Samtalet kretsar mycket kring vikten av självkontroll och att inte agera på sina känslor, att våga göra rätt, det vill säga civilkurage, och att följa sin inre kompass. Vi från biblioteket ser på det här som ett viktigt relationsbygge mellan barn och polis. Vi ser det också som ett spännande och viktigt tillfälle för barnen där de kan stärkas och bekräftas av en betydelsefull yrkesgrupp samt lära sig sätta ord på sina känslor. Inte minst är det läsfrämjande, säger Clementzlor.

Vilken effekt hoppas ni att sagostunderna har?
– Vi hoppas att barnen bär denna stund med sig och att den bidrar till en positiv relation till polisen. Vi hoppas att de får öva på att sätta ord på sina känslor och kan påminnas om detta i olika situationer. Och vi hoppas att de blir mer lässugna och har en fin stund tillsammans på biblioteket, säger hon.

Den sagoläsande polisen träffar barnen en gång i månaden över hela läsåret från hösten 2023 till vårterminen 2024.

Hur tänker ni kring urval av böcker ni läser?
– Vi plockade fram ett antal böcker som utgick från de teman som vår kommunpolis efterfrågade, det vill säga grupptryck/civilkurage/att våga säga ifrån/moral/att följa den inre kompassen. Vår polis fastande för en av ”Hjälp-böckerna” av Jo Salmson, Hjälp! Jag gjorde illa Linn, som berör att agera på känsla i avsaknad av självkontroll och att sedan ta ansvar för de fel man gjort. På bibblan är Hjälp-böckerna populära, de är händelserika och har fina bilder. Många barn har lätt att ta till sig av dem och det finns ju många i samma serie om de vill läsa mer, berättar Clementzlor.

Vilka reaktioner har ni fått på sagostunderna?
– Barnen har varit väldigt positiva och lärarna likaså. Det har varit mycket intresse från radio och tidning, säger hon.