Genom det internationella projektet N-LITE utforskar Regionbibliotek Västerbotten hur immersiv teknologi kan bidra till att skapa och förmedla nya typer av litterära upplevelser.

– Vi hoppas kunna få till ett spännande samarbete och lärande tillsammans med författare i Västerbotten. Vidare hoppas vi kunna bygga kompetens och hitta gemensamma ingångar till litteratur och besöksnäring som visar omsorg om såväl plats som människor, och hur delvis olika intressen kan förstås och mötas. Vi vill också synliggöra författare och platser i Sápmi, berättar Pia Brinkfeldt, biblioteksutvecklare Regionbibliotek Västerbotten. Hon samordnar arbetet i den regionala projektgruppen som även Johan Sundlöf och Susanne Ljungström ingår i.

I N-LITE ingår partners i Finland, Sverige, Norge, Irland och Färöarna. Projektet vänder sig till små och medelstora företag och andra organisationer inom litteratur, kulturella och kreativa näringar.

N-LITE ska verka för ett utbyte av kunskap, erfarenheter och metoder och bidra till nya typer av kultur- och litteraturupplevelser, samt till att målgrupperna stärks i sin kompetens och konkurrenskraft. Det finns också ett uttalat hållbarhetsperspektiv och fokus på ungas delaktighet i projektet.

– Vi är väldigt glada över att vi, bland annat genom arbetet med att utveckla appen ”Härlitt” och erfarenheten av att testa olika immersiva upplevelser med biblioteken i Västerbotten, var en intressant partner att ha med i projektet. Dels, förstås, för att vi tillsammans med bibliotek och författare i Västerbotten kommer få fortsätta vrida och vända på hur litteratur, plats och format kan hänga ihop och vilken betydelse relationen dem emellan kan ha både för skapandet och upplevelsen. Dels för möjligheten som ett internationellt projekt och sammanhang skapar för lärande med delvis andra branschen än vi vanligtvis samverkar med, berättar Brinkfeldt.

Fokus på att stötta kulturskapare

I projektet fokuserar Regionbibliotek Västerbotten på att stötta kulturskapare och författare att utforska immersiva teknologier i sitt konstnärskap.

– Sedan tidigare arbetar vi med mobilapplikationen ”Härlitt” som kopplar ihop litteratur och plats; här får författarna skriva för ett mobilt format med direkt koppling till en plats. I arbetet med N-LITE kan vi ta ytterligare ett steg och addera en än mer immersiv upplevelse, men fortsatt ha en stark koppling till och omsorg för platsen och dess betydelse för litteraturen, säger Brinkfeldt.

Bild från workshop med N-LITE.

Regionbiblioteket vill skapa verktyg för kulturutövarna att ta vidare i sitt fortsatta konstnärskap, och ett exempel på det är att via projektet stötta kultutövarna så att de kan skriva för nya och flera format och marknader, menar Brinkfeldt.

Inom projektets ramar arbetar biblioteket med att utveckla en spelupplevelse som utspelar sig i Ammarnäs/ Gávtjávrrie. I april genomfördes en workshop, tillsammans med partnerkollegor vid universitetet i Kajaani i Finland, Sorsele folkbibliotek och författare samt kulturskapare. Deltagarna testade immersiva upplevelser och med hjälp av metoder inom spelutveckling började deltagarna att bygga en berättelse som utspelas på olika platser i Ammarnäs.

– Nästa steg är att formulera färdigt detaljerna, fota och filma de specifika platserna för att kunna återskapa dem i en digital miljö. Vi ska också tillsammans med kulturskapare göra animeringar, synka läpprörelser, utveckla musik, och så vidare. Utifrån en nyligen gjord kartläggning över nuläget gällande användande av immersiv teknologi i deltagande regioner, så kommer vi få en bild över användning och attityder som kommer bli vägledande. Den kartläggningen är just nu igång i den sista partnerregionen, berättar Brinkfeldt.

Tanken är att de upplevelser som utvecklas i projektet kommer att bli tillgängliga i alla länder och regioner. Exempelvis kommer den spelupplevelse, som nu utvecklas med Ammarnäs som utgångspunkt, att bli tillgänglig genom en gemensam ingång och plattform i Finland, Norge, Irland och på Färöarna. Projektet avslutas i juni år 2026 med ett gemensamt symposium där deltagare från alla länder kan mötas, lära av varann och fortsätta utforska hur immersiva kultur- och litteraturupplevelser kan skapas och spridas.