Den 19 januari presenterade regeringens utredare förslagen i Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3 som går ut på att ge alla elever i grund- och gymnasieskolan en likvärdig tillgång till bemannade skolbibliotek. Utredningen är på remiss till och med den 11 juni.

Den 23 april kl. 13.00-14.00 anordnar vi en digital hearing för dig som arbetar med remissvar eller yttrande om utredningen. På hearingen kommer vi redogöra för Svensk biblioteksförenings inställning till förslagen men också ge utrymme till frågor och diskussion om utredningens innehåll.

Anmäl din medverkan senast den 20 april, deltagarantalet är begränsat.

Till anmälan