Den 9–10 november är det äntligen dags för konferensen Mötesplats Profession – Forskning, som i år hålls i Borås. Helene Öberg, ordförande hos Svensk biblioteksförening, är inledningstalare på konferensen.

– Det ska bli spännande att få vara med och djupdyka i professionsfrågorna, och ta del av programmet som innehåller så högaktuella frågor.

Vad ser du mest fram emot med konferensen?
– Jag ser mest fram emot att få träffa fler av föreningens medlemmar.

Du ska hålla i ett inledningstal under konferensen. Vad kan vi förvänta oss att höra ifrån dig?
– En bibliotekarieutbildning av hög kvalitet är viktig för våra medlemmar. Både för de enskilda medlemmarna för att känna sig rustade för sitt yrkesliv och för de institutionella medlemmarna för att kunna bedriva högkvalitativ biblioteksverksamhet. För 50 år sedan startade Bibliotekshögskolan i Borås för att utbilda framtidens bibliotekarier. Jag har tänkt spana lite bakåt, men mest framåt på det temat.