Regeringen presenterade i förra veckan två satsningar på landets folk- och regionbibliotek.

Totalt omfattar satsningarna 275 miljoner kronor per år under de kommande tre åren:

  • 225 miljoner kronor går till landets folkbibliotek för att stärka tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Pengarna kommer att fördelas av Kulturrådet.
  • 25 miljoner kronor tillförs kultursamverkansmodellen för att bland annat förstärka regionbibliotekens arbete med läs- och litteraturfrämjande.
  • 25 miljoner kronor går till regionbiblioteksverksamheten för att stärka deras arbete med att öka användningen av digitaliseringens möjligheter och öppen tillgänglig kunskap. Pengarna kommer att fördelas av Kungliga biblioteket.

– Det är viktigt att det finns en politiskt växande insikt om den demokratiska infrastruktur som det allmänna biblioteksväsendet är. Folkbibliotekens uppdrag är att verka i samtiden och stötta individ och samhälle att se sin tillvaro i ett större sammanhang, att förstå hur världen hänger ihop och bidra till den demokratiska utvecklingen och den fria åsiktsbildningen. Med förbättrade förutsättningar kan biblioteken rusta fler och göra skillnad för individer och samhälle. Detta är också ett stort erkännande för allt arbete som görs för utbildning, sökkritik, integration och grunden till all delaktighet – läsandet, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Regeringens pressmeddelanden:
250 miljoner till bibliotek i hela landet (öppnas i nytt fönster)

Digital satsning på biblioteken (öppnas i nytt fönster)