Andelen som det senaste året har besökt ett bibliotek fortsätter att öka. Det visar resultaten av årets SOM-mätning från Göteborgs universitet, som i 30 år har mätt attityder och utvecklingstrender i olika samhällsfrågor. 58 procent av befolkningen besökte någon gång under det senaste året ett bibliotek, en ökning med tre procentenheter sedan förra mätningen. Sedan några år har andelen biblioteksbesökare ökat, efter att under en längre tidsperiod ha sjunkit. Här kan du läsa hela undersökningen.

I Kungliga bibliotekets statistik, som presenterades i slutet av maj, rapporterades också en ökning av antalet fysiska besök på biblioteken. Detta trots att antalet bibliotek fortsätter att minska, på tio år har 176 folkbibliotek försvunnit.

– Att fler besöker biblioteken är mycket positivt säger Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening. Det visar ett fortsatt stort folkligt stöd för biblioteken och att de har en verksamhet som är angelägen och attraktiv.

Undersökningen visar också att den tidigare snabba ökningen av läsningen av e-böcker stannat av, och nu sjunker marginellt, trots att allt fler har de tekniska möjligheterna att läsa e-böcker. Det kan också vara en förklaring till att andelen som besökt biblioteken på nätet är oförändrad. Andelen lästa e-böcker som lånas på biblioteken uppskattas ligga runt 70-85 procent. Här kan du läsa hela undersökningen om e-böcker.