Generalsekreterare Karin Linders krönika från Biblioteksbladet nummer 5 2020.

Statsministern förknippar läsning av skönlitteratur med sommaren. I alla fall när han i augusti presenterade några av regeringens stödåtgärder. Det är en snygg formulering i början av ett tillkännagivande.

Våren 2020 ställde stora krav på oss alla. Den svenska förvaltningsmodellen med olika nivåer av ansvar för verksamheter som borde samarbeta uppvisade stora brister. Oförmågan att se sitt eget ansvar resulterade i att myndigheter, regioner och huvudmän pekade finger mot varandra.

Svenska bibliotek befinner sig i samma förvaltningsmodell. Det är möjligt att titta åt ett annat håll när frågan om ansvar kommer upp på bordet. Vem som ska ta ett övergripande ansvar när alla hävdar egen suveränitet är oklart. Och medan statsministern tydligen har ett säsongsbaserat behov av kultur och litteratur är efterfrågan stor på bibliotekens verksamhet året runt, även under pandemier. Därför är det glädjande att det svenska biblioteksväsendet klarade av att erbjuda olika slag av bibliotekstjänster trots restriktioner och förändrade förutsättningar.

Det finns både negativa och positiva erfarenheter av våren.

Under hösten gäller det att skörda de bra resultat som hanterandet av den första fasen av pandemin trots allt gav. Ser vi positivt på månaderna februari–maj skedde en ganska snabb digital utveckling. Fler användare ville använda digitala medier, digitala möten utvecklades från långrandiga och tråkiga till effektiva och fokuserade, konferenser genomfördes på ganska avancerad nivå, och förståelsen för att alla ska vara digitalt delaktiga ökade.

Även utanför sektorn har det dragits slutsatser om bibliotekens roll. Omstartskommissionen lyfter biblioteken som kraft för att starta om Sverige och den digitala kompetenshöjning som krävs. Det är bra. Det är något vi som förening arbetat länge för och ett arbete som redan sker runt om i alla typer av bibliotek.

Men det kräver större förståelse och mer riktade resurser för biblioteken. De ekonomiska stödpaket som hittills satts in har gått förbi de vanliga strukturerna, som till exempel samverkansmodellen.

Det finns en stor risk att åtminstone region- och folkbibliotekens ekonomier försvagas redan 2021. Regionerna och kommunerna har stort ansvar för att hantera corona och när regeringens stödpaket fasas ut ska de ta hand om effekterna inom ordinarie budget tillsammans med lokaltrafik, äldrevård och annat som haft det ansträngt under pandemin. Därför krävs det riktade medel när biblioteken ska vara med och aktivt starta om Sverige.

Vi kommer att arbeta för att regeringen och deras omstartssatsningar förstår det.

Men bespara oss snygga formuleringar – de ska helst återfinnas i just skönlitteraturen. Nu räcker det inte. Vi behöver handlingskraft oavsett årstid.

Karin Linder
Generalsekreterare Svensk biblioteksförening