Hösten är i antågande, och inför att verksamheterna åter drar igång på riktigt har föreningens generalsekreterare och kansliets utredare valt ut några av höstens viktigaste biblioteksrelaterade frågor.

Jenny Nilsson, utredare:
– Vi lyfter ju fram arbete kring läsning som en av bibliotekens huvuduppgifter i vår rapport, som också finns med på seminariet på Bokmässan. Beslut kring skolbiblioteken kopplade till nästa års budget hoppas vi kommer. Kanske får vi veta mer på vårt skolbiblioteksseminarium på Bokmässan då utbildningsminister Anna Ekström deltar. Årets satsning på frågor inom hbtq+ fortsätter genom spridningen av den engelska översättningen av guiden för bibliotekens arbete med hbtq+.

Karin Martinsson, utredare:
– Det ska bli spännande att se hur hela samhället öppnar upp igen och hur man tar tillvara på de bra saker som pandemin och dess begränsningar förde med sig. Jag hoppas att man verkligen släpper sådant som inte längre är relevant. Jag vill att vi fortsätter använda och utveckla smarta digitala lösningar, men inte på bekostnad av det mellanmänskliga mötet. Jag ser fram emot en renässans för fysiska möten människor emellan!

Karin Linder, generalsekreterare:
– Under hösten har vi önskemål om bibliotekspolitiska mål från politikerna. Övergripande nationellt men också på regional och lokal nivå.