Hösten är i antågande, och inför att verksamheterna åter drar igång på riktigt har kansliets utredare valt ut några av höstens viktigaste frågor.

Jenny Nilsson, utredare:
–  Den 27 juni svarade skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) på en interpellation från Annika Hirvonen (MP) att om (S) får fortsatt förtroende kommer ett förslag att komma gällande skolbiblioteken under hösten. Även om det skulle bli ett regeringsskifte har exempelvis (L) också framhållit vikten av skolbibliotek, så vi hoppas att det kommer tydliga förslag oavsett vilken regering vi får. Ökat läsande och särskilt bland barn och unga är en politiskt prioriterad fråga. Jag hoppas att det blir synligt i debatten inför valet på både kommunal, regional och nationell nivå. Vill man ha en läsande befolkning ska man satsa på både folkbibliotek och skolbibliotek.

Karin Martinsson, utredare:
Jag tänker hålla extra koll på att det ska tas beslut i EU om förslaget till förordning om en inre marknad för digitala tjänster (The Digital Services Act – DSA) Syftet med DSA är att uppnå en välfungerande inre marknad för digitala tjänster och att förbättra medlemsstaternas samarbete om regelefterlevnad. Här hemma ska regeringen därmed utse en särskild utredare som bland annat ska föreslå vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet för digitala tjänster här i Sverige och vilka ändringar och kompletteringar som bör göras i den svenska lagstiftningen. Parallellt med detta tycker jag att det ska bli intressant att följa huruvida det blir en sammanslagning av Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv.

Lisa Gemmel, utredare:
– Efter valet kommer majoriteter att förändras ute i kommunerna, vilket innebär att det kan hända mycket med biblioteksbudgeterna, men kanske även med biblioteksplanerna. Det måste bevakas och följas upp. Under hösten ska riksdagen förhoppningsvis rösta igenom en uppdaterad upphovsrättslagstiftning (implementering av DSM-direktivet) som bland annat kommer det göra lättare att forska på stora mängder upphovsrättsskyddat material med hjälp av datautvinning, maskininlärning och artificiell intelligens.