Hösten är i antågande, och inför att verksamheterna åter drar igång på riktigt har föreningens generalsekreterare och kansliets utredare valt ut några av höstens viktigaste biblioteksrelaterade frågor.

Jenny Nilsson, utredare:
– Höstens viktigaste fråga är: vad kommer skolbiblioteksutredningen fram till? Gustav Fridolin ska vara klar 30 november. Blir det ett bemanningskrav i skollagen? Kommer staten att skjuta till pengar? Vilken blir Skolverkets roll? Svensk biblioteksförening har löpande kontakt med utredare och deras expertgrupp. Vi tror och hoppas på ett riktigt, reellt skolbibliotekslyft!

Karin Martinsson, utredare:
– Regeringens nästa forskningspolitiska proposition, som ska peka ut riktningen för de kommande årens forskningspolitik, är planerad till i höst. Inriktningen på arbetet är att den fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar. Svensk biblioteksförening anser att kedjan av kompetensutvecklande insatser kräver kvalificerad undervisning, och att det är underskott på disputerade forskare inom B&I. Det bästa vore därför att satsa på att höja antalet doktorander. Vi kommer därför arbeta för detta under hösten och inför den forskningspolitiska propositionen.

Karin Linder, generalsekreterare:
– Jag tror att det är otroligt viktigt att bibliotekssektorn krokar arm och att de som har beslutsmandat lägger upp en strategi för samverkan för att visa den kapacitet biblioteken har i en föränderlig värld.