Priset Årets mobila bibliotek 2020 tilldelas Hudiksvall.

Juryns motivering:

”Med utökad kulturverksamhet i samverkan med andra aktörer ges invånare möjlighet att uppleva teater, föreläsningar och film där de bor. Med ett fördjupat demokratiperspektiv fungerar det mobila biblioteket även som en resurs för samhällsinformation och samhällsservice utanför centralorten.

Den som besöker det mobila biblioteket ska erbjudas ett utbud som tål att jämföras med huvudbiblioteket och filialerna. Det har vinnaren av Svensk biblioteksförenings utmärkelse Årets mobila bibliotek lyckats med.

Hållbarhet, tillgänglighet, digital delaktighet och likvärdighet är ledord för en verksamhet med många funktioner.

Bussens konstnärliga gestaltning som berör ämnen som demokrati och framtidstro är målad av konstnären Samira Englund.

Juryn har beslutat att tilldela utmärkelsen Årets mobila bibliotek 2020 till Hudiksvalls mobila bibliotek för sin genomtänkta verksamhet som är väl förankrad i samhället med ett flexibelt fordon som skapar möjligheter.”

Johan Anderung är bibliotekschef i Hudiksvalls kommun:

Vad betyder det här priset för er?
– Det är fantastiskt att bli uppmärksammad på det här viset. Bibliotekspersonal kämpar ju dagligen i det tysta för att göra bra verksamhet och anpassa sig efter en förändrad omvärld. Att någon utanför den egna organisationen uppmärksammar och sätter strålkastarljus på ett bra arbete är såklart uppskattat och mycket roligt.

Är det något i motiveringen som du särskilt tar fasta på?
– Den känns så genomtänkt och välskriven, så man tänker ”tusan, vi har förtjänat det här!”. Vi vill verkligen betona att det här inte är en bokbuss, utan ett mobilt bibliotek. För oss har det varit en viktig skillnad, för det Mobila biblioteket rymmer hela biblioteksverksamhetens bredd från böcker, tidskrifter och filmer till avancerad programverksamhet. Vi jobbar med demokratiutveckling på riktigt,  genom att vi når ut till alla delar i kommunen, och till de som inte kan ta del av den övriga biblioteksverksamheten. Och i Hudiksvalls kommun bor 60 % av invånarna utanför staden. Det mobila biblioteket var en politisk motion från början, och det är ganska fint tycker jag, att det finns politiskt mod att göra en sådan investering. Hudiksvall är ju ingen stor kommun så det är en ganska stor sak att få till.

Bussens utsida är ju folierad i ett konstverk av konstnären Samira Englund. Vilken var er utgångspunkt kring utseendet?
– Vi ville att fordonet skulle fungera som en fyr i landskapet; något visuellt tydligt som man omedelbart skulle känna igen. Det ska bland annat signalera demokrati, inkludering och framtidstro, och med bakgrund av de ledorden har Samira gjort en fri tolkning som både vi och besökarna tycker mycket om.

Vilken roll har er mobila verksamhet spelat under coronakrisen?
– Bussen har varit ute och rullat som vanligt, men med anpassad verksamhet och en besökare ombord i taget. Pelle Andersson och Jessica Diep som jobbar på det Mobila biblioteket har väldigt bra koll på sina låntagare och ringer och pratar med dem för att se till att de har vad de behöver. Och som komplement har vi kört Boken kommer till alla som vill. Där har vi fått hjälp med utkörningen av badhuspersonalen här som blivit permitterad. Det är en av fördelarna med att arbeta i en relativt liten kommun; att det är lätt att få till sådana samarbeten.

Hur ser utvecklingen ut framåt för er verksamhet?
– En av grundtankarna är att vi ska bygga upp mängder av samarbeten, både internt i kommunen och med andra intressanta aktörer i vår omvärld. Vi har till exempel gjort ett bra samarbete med Folkteatern Gävleborg där de producerade en föreställning specialanpassad till det Mobila biblioteket. Vår ambition är att producera verksamhet som från början är anpassad just för oss och Hudiksvalls invånare, och inte en nedbantad version av föreställningar som gjorts för helt andra miljöer. Vi har redan hunnit prova mängder av samarbeten som resulterat i sagostunder, att vi fungerat som mobil röstningslokal och samlat in miljöfarligt avfall. Just nu planerar vi för att arbeta med dans och rörelsevisningar. Det finns ju egentligen inga gränser för vad man kan göra. Vi provar och utforskar och testar vad som är möjligt helt enkelt.

Jury:
Lena Lundberg Vesterlund, Luleå kommun, Chef Bibliotek och Konst, ordförande
Ellinor Landin, Region Gotland
Birgitta Hellström, Biblioteksmuseet Borås
Helena Kettner Rudberg, Svensk biblioteksförenings styrelse
Annika Wredenberg, kulturchef Torsby kommun (representant för föregående års vinnare)

Prisceremonin för samtliga priser som ingår i Sveriges biblioteks utmärkelser kommer att sändas digitalt den 12 november. Mer information kommer under hösten.