Att barn blir kränkta och kränker varandra på internet är ett aktuellt ämne som kan vara svårt att hantera. Många föräldrar är oroliga och undrar vad man som vuxen kan göra för att stötta barnen i deras medievardag.

Svensk biblioteksförening har i samarbete med Statens Medieråd bedrivit projektet ”MIK-bibliotek” för att stärka bibliotekens roll som ambassadörer av medie- och informationskunnighet.
Nu finns det material i form av foldrar som riktar sig till föräldrar och andra vuxna nära barn. Foldrarna har tagits fram inom kampanjen No Hate Speech Movement och finns på svenska, engelska, somaliska och arabiska.

–  Nu kan biblioteken göra en insats genom att sprida foldrar på olika språk i en för föräldrar viktig och svår fråga, säger Jenny Nilsson, Tf verksamhetsledare och samhälls- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

Läs mer om kampanjen och ladda ner foldrarna på www.nohate.se/foraldrar, öppnas i nytt fönster