I slutet av förra året presenterade regeringen ett förslag om att folkbiblioteken ska ges möjlighet att porta besökare vid störande beteende eller trakasserier. Med stor säkerhet kommer detta beslutas av riksdagen under våren och börja gälla i juli 2022.

För att belysa hur lagen är konstruerad och hur den kommer att fungera i praktiken har vi uppdragit åt Daniel Westman, oberoende jurist och forskare, att hjälpa oss med en kortfattad promemoria. Vi hoppas att den kan vara till nytta för medlemmar och övriga som kommer att påverkas av lagen.

Svensk biblioteksförening har kritiserat förslaget om tillträdesförbud och denna kritik kvarstår.

Foto: Visio, Lars Hallström