Som medlem hos Svensk biblioteksförening kan du gå med i en rad olika expertnätverk. Ett av dessa nätverk är Expertnätverket för bibliotekens lärandemiljöer, som idag har cirka 300 medlemmar. Vi har pratat om nätverket med Linn Bech-Hanssen, bibliotekarie på Göteborg Universitetsbibliotek och kontaktperson för nätverket.

Vilken är den viktigaste frågan ni arbetar med just nu?
– Under några år har ju pandemin och efterdyningarna präglat arbetet med våra lärandemiljöer. Arbetet med att anpassa våra miljöer efter nya förutsättningar och vanor är såklart inte över, kopplingen mellan de digitala lärandemiljöerna och de fysiska blir allt viktigare när till exempel lärosätena har mer hybridundervisning och våra användare har delvis nya vanor. Men nu börjar vi förhoppningsvis också närma oss ett läge där andra frågor kan få utrymme igen. Jag tror att miljö och hållbarhet kommer att bli något vi jobbar mer med framöver i våra bibliotekslokaler. Vi börjar se spännande exempel på hur man kan jobba med återbruk i större skala och till exempel göra om gamla möbler så att de fungerar i moderna lärandemiljöer.

Vad innebär det att vara med i expertnätverket?
– I vårt nätverk vill vi gärna göra det möjligt att delta på olika sätt i själva nätverkandet, där har vi lärt oss mycket under pandemin. Vi har till exempel startat upp kortare, informella digitala fikaträffar för lite löpande erfarenhetsutbyte. Varje höst har vi även en längre nätverksträff, som oftast ordnas tillsammans med medlemmar på ett bibliotek. Då finns det utrymme för både mycket diskussioner och erfarenhetsutbyte, men även kompetensutveckling med föreläsare. Vi försöker även få till inspirerande studiebesök mellan de andra träffarna.

Varför är det relevant att ha ett expertnätverk för just arbetet med bibliotekens lärandemiljöer?
– När det gäller att förbättra och skapa nya lärandemiljöer så tycker jag att det mest inspirerande som finns är att kolla på andra bibliotek eller liknande miljöer och höra hur de har jobbat. I ett expertnätverk har vi möjlighet att visa en bredd av bibliotek för varandra och lyfta projekt eller frågor som andra kan lära sig av. Jag tycker att det har bara blivit tydligare med åren hur mycket vi har gemensamt över biblioteksformerna när det gäller att skapa bra miljöer för våra användare, som ju många gånger rör sig mellan olika bibliotek. Vi är till exempel många som har jobbat med att stärka våra användarperspektiv och lärt oss av varandra hur man kan göra det med metoder som UX och ”design thinking”.

Varför gick du med i nätverket?
– När jag började jobba som bibliotekarie på Göteborg Universitetsbibliotek så hade jag turen att sitta i ett arbetsrum med kollegor som just hade varit med och startat det här expertnätverket. Som ny bibliotekarie var det toppen att direkt få kontakt med så många kunniga bibliotekarier runt om i landet som också var intresserade av samma frågor som mig.