Under året har Lycksele bibliotek arrangerat en talbokscirkel som ett sätt att tillgängliggöra litteratur. Vi har pratat med Maria Johansson som håller i talbokscirkeln och är medlem i Svensk biblioteksförening.

Talbokscirkeln på biblioteket riktar sig till de som har läsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckta böcker, det kan handla om en läsnedsättning som dyslexi eller synnedsättning. En talbok är alltså en inläst version av en utgiven bok, till skillnad från ljudboken, som är kommersiell och kan lånas eller köpas av alla, så tas talboken särskilt fram för personer som möter någon form av läshinder som gör det svårt att läsa. De flesta talböcker finns även med text, så att man kan följa med i texten medan man lyssnar på boken. Talbokscirkeln arrangeras av biblioteket i samarbete med Synskadades riksförbund och ABF mitt i Lappland.

– Talbokcirkeln tillkom på önskemål från Synskadades riksförbund i Lycksele. Syftet är att erbjuda en cirkel där vi lägger fokus på lyssnande läsning. Det finns tid avsatt på träffarna för att få hjälp med Legimus. Vi diskuterar alltid uppläsare, läshastighet och hur och var vi har läst. Somliga deltagare är talboksläsare sedan länge. Andra kom aldrig i gång med läsningen efter att de fått sin funktionsnedsättning, men i och med talbokscirkeln har de återupptäckt böckernas värld och lär sig att uppskatta lyssnande läsning, säger Johansson.

Hur kan talböcker fungera som en resurs för läsnedsättning?
– Talböcker är en fantastisk resurs för den som har svårt att läsa tryckt text. I cirkeln har vi främst deltagare som läser talböcker på grund av en synskada, men det finns potential för många andra grupper att delta. På en del träffar har en kollega med hjärntrötthet varit med. Hennes strategi är att lyssna på talboken för att komma in i boken hon vill läsa, sedan går hon oftast över till den tryckta boken när flytet infunnit sig, svarar Johansson.

Vilket intresse finns det för talbokscirkeln?
– Vi har blivit ett stadigt gäng främst från Synskadades riksförbund, men skulle ha plats för några fler deltagare, säger hon.

Hur tänker ni kring urval av talböcker för läscirkeln?
– Jag som bibliotekarie väljer i början av varje termin ut sex böcker som kan passa gruppen. Böckerna måste finnas på Legimus samt som ljudbok. Sedan röstar deltagarna fram vilka tre böcker de helst vill läsa. Vi har läst både skön- och facklitteratur, deckare och biografier, berättar Johansson.

I nuläget gör biblioteket inga egna inläsningar av talböcker, men lyfter det som ett möjligt alternativt framåt – särskilt för att tillgängliggöra lokal litteratur.