Generalsekreterare Karin Linders krönika från senaste numret av Biblioteksbladet.

Jag tillhör diskogenerationen. Vi som dansade till Boney M, Baccara och Bee-Gees. I diskotekets stroboskopbelysning såg vi varandra i frysta positioner trots att alla rörde sig.

I ljuset av corona är ögonblicksbilderna många. En är att arbetslösheten stiger. För att ställa om satsar regeringen på fler utbildningsplatser på universitet och högskolor. Sverige satsar på kompetensväxling och högskolans uppdrag utökas. Till hösten kommer långt fler studenter än tidigare att strömma till eftergymnasiala studier. Man måste då fråga sig om biblioteksvärlden är rustad.

Vårens erfarenhet av universitets och högskolors omställning till distansundervisning ger en fingervisning om att det finns utvecklingspotential. Lärosätena uppmanades att minska flödet av studenter samtidigt som Folkhälsomyndigheten rekommenderade alla med influensasymptom att stanna hemma. Det innebar att personalstyrkor krympte, läsplatser drogs in, servicen lades om, och vissa universitetsbibliotek stängde helt. Samtidigt fanns studenternas behov av både service och läsplatser kvar. Flödet av studenter styrde i flera fall om sig själv från lärosätenas bibliotek till folkbiblioteken, som redan gick på knäna.

Ögonblicksbilden visar att det ur användarens perspektiv inte är intressant vem som är huvudman för biblioteket, vem som innehar kärnuppdraget, huruvida det är ett utbildningsbibliotek eller specialbibliotek eller vem som är inköpsansvarig eller om det är kultur- eller utbildningsdepartementet som fördelar medlen och uppdraget. Som användare har man behov av ett biblioteks verksamhet och vänder sig dit för att lösa problem. No matter what.

Flödet av studenter styrde i flera fall om sig själv från lärosätenas bibliotek till folkbiblioteken, som redan gick på knäna.

Det var också utgångspunkten i arbetet med Svensk biblioteksförenings vision. Användarens behov av biblioteksverksamhet genom livet ska styra hur uppdraget genomförs.

Erfarenheten från våren med corona visar att det finns en hel del kvar att göra kring samarbete bibliotek emellan. Det blev tydligt att det saknas dialog bibliotekstyper emellan, infrastrukturella hierarkier blottlades och mer samsyn efterfrågades. Men efter vår- kommer hösttermin. Det samhälleliga uppdraget är tydligt – arbetslösheten ska bekämpas och utbildning ska utföras. Då måste biblioteken ta en aktiv roll. Tillsammans. Precis som lärosätena träffas och lägger upp planer och strategier borde även biblioteken rusta sig för hösten. De utökade utbildningsplatserna kommer att öka efterfrågan på flera olika typer av biblioteksverksamhet. Än finns det tid att samverka.

Stroboskopbelysning kan ibland vara smärtsamt avslöjande. Men också nyttigt.

Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening