Måndag morgon – ännu en vecka i virusets ledband.

Igår kväll talade statsministern till nationen. Hans budskap var frihet under ansvar, ett ansvar alla måste känna.

Vi kommer att se ännu fler presskonferenser, följa nya råd, läsa om fler räddningspaket och stödåtgärder och diskutera om de är bra eller ej. Hur kan man veta? Vi står inte ut med osäkerheten – den tär på oss.

Likaså tär det att gå till jobbet och veta att det är fullt möjligt att någon hostar en rakt i ansiktet. Osäkerheten det medför är ju astronomisk.

Jag har fått frågan varför Svensk biblioteksförening inte går ut och rekommenderar stängning av alla bibliotek. Det finns goda skäl att stänga: smittspridning, arbetsmiljö, låneboken som bärare av smitta, höga sjukskrivningstal med flera.

En snabbscanning den senaste veckan visar att ett ytterst litet antal bibliotek har stängt sin verksamhet. I Karlstad har universitetsbiblioteket som motto ”Vi stänger inte ned – vi ställer om”. Förra veckan hade Stockholms stad, som är värst drabbat av covid-19, en presskonferens där politikerna poängterade bibliotekens samhällsviktiga funktion. Västerås folkbibliotek är klassad som samhällsviktig verksamhet. Huvudmännen ser biblioteken som en stor tillgång.

Jag har fått frågan varför Svensk biblioteksförening inte går ut och rekommenderar stängning av alla bibliotek

Nu ser vi i Facebookgruppen ”Bibliotek i Coronakrisen” hur flera folkbibliotek ställer om till digital service, utökar lånetiden, tar bort förseningsavgifter, utvecklar tjänster, stöttar varandra och visar i handling att bibliotek verkligen är samhällsviktig verksamhet. Liksom 2015 gör svenska folkbibliotek en snabb omställning till gagn för många. Är det någon gång vi kan visa nyttan av allas fria tillgång till information så är det i kris.

Därmed inte sagt att vare sig personal eller låntagare/besökare ska utsättas för risk.

När krisen nafsar en i hälarna är det viktigt att tänka på att vi klarat av en del katastrofer redan. Samarbetar vi så gör vi det även denna gång. Bibliotekarier har spetskunskap när det gäller vilken information låntagare efterfrågar, källkritiskt tänkande, hur man utvecklar råd och stöd och hur digitaliseringen kan användas för att lägga om verksamhet. Helgens aktiviteter i den stöttande Facebookgruppen visar också hur naturligt det är att dela kunskap och att samarbeta.

Sist men inte minst har biblioteken mycket stort förtroende hos allmänheten. Det behövs i tider som dessa. Därför rekommenderar vi inte att biblioteken ska stängas.

Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening