På Bollnäs bibliotek, institutionell medlem i Svensk biblioteksförening, anordnar man sagostunder där personer från olika yrken kommer och läser för barnen. Vi har pratat med Johanna Elvsén som är barnbibliotekarie på biblioteket.

Bollnäs bibliotek har alltså sagostunder under temat ”Alla läser” där de bjudit in personer med olika yrken att komma och läsa bilderböcker för barnen.

– Ibland har de med sig något föremål från just deras yrke som man kan få kika lite närmare på. Första tillfället hade vi en betongbilschaufför som tog med sig betongbilen, säger Elvsén.

Genom att lyfta fram att alla sorters människor läser och att alla yrken behöver kunna läsa hoppas biblioteket på att skapa läsande förebilder och att fler kan identifiera sig som läsande personer.

– Ibland möter vi både barn och vuxna som tänker att det där med läsning inte är något för dem. Ett eget exempel är min storebror som inte tyckte att han behövde lära sig läsa när han var liten – för han skulle ju bli bonde och det finns nog fler barn som tänker som honom. Ofta är det förskolepersonal, skolpersonal eller kanske bibliotekarier som barnen får möta i högläsningssituationer men här vill vi visa att fler yrkesgrupper läser och att alla kan vara en läsare. Genom att bjuda in en bredd av yrken hoppas vi också på att locka nya besökare som vanligtvis inte besöker oss på biblioteket, säger Elvsén.

Vilka yrken har ni planerat in för att komma och läsa för barnen?
– Hittills har vi ju haft en betongbilschaufför, men kommande yrken är lite hemliga. Det avslöjas dagen innan varje lässtund genom ledtrådar på vår Facebooksida.

Biblioteket har en provperiod nu, men faller det väl ut så finns möjlighet för en förlängning med fler tillfällen då det finns många yrken de är nyfikna på att få presentera för barnen.

– En utveckling kan ju också vara att bjuda in personer som inte är kopplade till olika yrken utan har andra förutsättningar – pensionärer, tonåringar eller personer med olika modersmål till exempel, eller att fokusera ännu mera på att lyfta fram personer som bryter mot normen i yrken till exempel kvinnor i mansdominerade yrken eller vice versa, säger Elvsén.

Reaktionerna har varit positiva och det har även gett stor spridning på sociala medier.

– De barn och deras medföljande vuxna som har varit här har varit nyfikna och tyckt det varit spännande. På sociala medier har vi fått ett enormt gensvar på detta med närmare 10 000 gillareaktioner och 260 delningar på lokalradions rapportering efter första lässtunden med betongbilschauffören. Positiva reaktioner har kommit från hela Sverige och nu även Norge. Även författaren till boken som lästes ”Bojan och betongbilen”, Johan Anderblad, har uppmärksammat detta och tycker det är kanonbra med detta läsfrämjande arbete, säger Elvsén.

Vad hoppas ni på att det här ska leda till?
– Vi hoppas på att väcka en nyfikenhet hos barnen kring både böcker, läsning och yrken och att locka till oss nya besökare. Förhoppningsvis kanske vi också kan sprida läsintresse till de medföljande vuxna och visa att alla kan läsa för sina barn. I det långa loppet hoppas vi att barn ser att det är viktigt att kunna läsa i alla yrken och ställer därför också frågan till våra läsande gäster när de behöver kunna läsa i sina yrken, svarar Elvsén.