Idag, den 8 november, lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade budgeten vid en pressträff.

– Vi saknar besked kring flera viktiga framtidsfrågor för biblioteken. Det sägs inget om när regeringens löfte om förstärkta skolbibliotek ska genomföras. Det statliga bidrag som infördes 2022 till skolbibliotek tas dessutom bort, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Satsningen stärkta bibliotek, som infördes 2018, halveras. Tillsammans med försämrad ekonomi i många kommuner riskerar folkbiblioteken drabbas av ytterligare besparingar som i förlängningen drabbar användarna. Detta är verkligen dålig timing för folkbiblioteken, menar Linder.

– Sammanfattningsvis är det en svag budget för bibliotekssektorn och det finns ett stort behov av opinionsbildande arbete gentemot den nya regeringen, avslutar Karin Linder.