Med start idag 1 oktober får alla medlemmar i Svensk biblioteksförening en inbjudan att delta i vår medlemsundersökning.

Med några års mellanrum genomför Svensk biblioteksförening en medlemsundersökning där samtliga medlemmar, både enskilda och institutionella, ombeds delta. Detta gör vi för att undersöka bland annat hur du som medlem uppfattar föreningen och vilka frågor du ser som prioriterade. Just nu genomför vi dessutom ett övergripande arbete kring föreningens framtida struktur, varför deltagande i medlemsundersökningen är ännu viktigare.

Vi hoppas att så många som möjligt genomför enkäten och delar med sig av sina synpunkter, idéer och tankar kring föreningen och dess verksamhet.

Medlemsundersökningen genomförs av företaget Enkätfabriken och är helt anonym. Länken till enkäten skickas ut till våra medlemmar via e-post.

Tack för att du deltar!