Efter två år är nu IFLA World Library and Information Congress (WLIC) tillbaka som en fysisk konferens. I år arrangeras WLIC i Dublin, Irland.

– Jag vet att många funderar kring varför konferensen inte ges som hybridkonferens. Jag förstår dessa synpunkter och tänkte själv så ända tills jag inför förra årets WLIC satt med i urvalet av konferensorganisatör. Vi träffade då ett antal stora internationella konferensföretag. Kostnaden för att arrangera en fysisk konferens är stora, kostnaderna för en virtuell konferens är också stora och kostnaderna för en hybridkonferens var som det såg ut då nästan de dubbla. Det är något att ha med sig i diskussionen. IFLA har gått ut med att årets konferens i Dublin blir fysisk med virtuella inslag. Jag hoppas att planen består att det nästa år i Rotterdam blir en hybridkonferens, säger Catharina Isberg som är bibliotekschef på Helsingborgs bibliotek och kontaktperson för Expertnätverket för IFLA.

Hur känns det att konferensen är fysisk igen?
– Fantastiskt, samtidigt som det är med skräckblandad förtjusning att efter två år i pandemi åter få delta i en stor internationell konferens. Pandemin har satt sina spår hos oss alla och jag är säker på att det kommer märkas. Inte minst i konferensinnehållet och troligen också i deltagandet. Biblioteken och alla som jobbar inom biblioteken har mött pandemin med enorm kreativitet och innovationskraft. Nu är det dags att ta med oss lärdomarna in i vårt nya arbetsliv och att lära av varandra. Så nu är konferenser av ännu större vikt än före pandemin som jag ser det. Vi behöver dela alla våra lärdomar med varandra, nätverka och få tillbaka energin igen.

Vad ser du mest fram emot med årets WLIC?
– Att åter igen få träffa människor från världens alla delar. WLIC är verkligen en fantastisk möjlighet att träffa kollegor på det internationella planet och att lära tillsammans.

Vad är den viktigaste frågan i år?
– Biblioteken som en del av demokratins infrastruktur, fri tillgång till information på olika sätt och förändrade arbetssätt är de tre områden som jag tycker är av extra stor vikt just nu.

Här kan du läsa mer om konferensen, öppnas i nytt fönster!