Efter en omröstning på IFLA General Assembly klubbades beslutet igenom – nästa årsmöte för IFLA kommer inte att hållas i Dubai.

Det var under onsdagen 23 augusti som Miriam Nauri, bibliotekschef på Karolinska Institutet, lade fram en så kallad ”counter motion” gällande när och var nästa General Assembly, årsmöte, ska hållas. Motionen lades fram i protest mot att mötet skulle ha hållits i Dubai. Flera parter låg bakom motionen som gick igenom med en klar majoritet. Svensk biblioteksförening röstade givetvis för motionen.

– Jag blev väldigt glad när motionen först stöttades av Kungliga biblioteket och flera andra organisationer (inklusive Svensk biblioteksförening). Det var sedan helt fantastiskt när motionen gick igenom med hela 76% av rösterna. Fast egentligen är jag inte förvånad. Bibliotekarier är demokrater, säger Nauri.

Varför lade ni fram motionen?
– Därför att det var viktigt att IFLA:s högsta beslutande organ fick möjligheten att ta ställning för yttrandefriheten och förhoppningsvis markera mot styrelsens beslut att hålla den årliga konferensen i Dubai. Det fanns, enligt stadgarna, ingen möjlighet för årsmötet att besluta om platsen för konferensen, däremot var frågan om tidpunkt för nästa årsmöte en punkt på agendan. Att den internationella biblioteksorganisationen med mål om att värna yttrandefriheten skulle hålla sitt årsmöte i ett land som utövar censur på konferensprogrammet hade varit orimligt. Som medlem i en intresseorganisation har man ett ansvar att engagera sig för organisationens bästa, svarar Nauri.

Om IFLA och Dubai

Den 19 juni meddelade IFLA:s styrelse att de valt Dubai som plats för den internationella bibliotekskonferensen WLIC år 2024. Svensk biblioteksförening uttryckte då, i likhet med många andra biblioteksorganisationer, en stor besvikelse över det valet. Den 11 augusti slog IFLA fast att konferensen kommer att hållas i Dubai, trots kritik från flera håll, något som Biblioteksbladet har rapporterat om. Svensk biblioteksförening har även gått ut med ett uttalande om att föreningen inte stödjer beslutet att hålla WLIC 2024 i Dubai, läs uttalandet här, länk öppnas i ny flik.

Foto: Bild på Miriam Nauri av fotograf Ulf Sirborn.