Just nu går IFLA igenom ett stort förändringsarbete med global vision, strategi och översyn av sin organisation och styrning (governance).

Målet med förändringsarbetet är att göra IFLA till en mer inkluderande, effektiv och öppen organisation. Detta, IFLA:s Governance Review, ska ge de som är engagerade i arbetet verktygen och strukturerna för att uppfylla de gemensamma strategierna.

– Det är oerhört spännande att vara del av detta viktiga arbete. Resultatet kommer prägla hur vi arbetar inom IFLA under de närmaste åren. Som jag ser det är vi alla i biblioteks-Sverige del av det globala bibliotekslandskapet, allt hänger samman, säger Catharina Isberg, bibliotekschef Helsingborgs bibliotek.

Governance Review går nu in i nästa steg. Den 12 februari kallas det till ett extra årsmöte där en omröstning om IFLA:s nya stadgar ska hållas. Stadgarna är uppdaterade utifrån all den input som kommit under arbetets gång och nu, liksom under hela processen, är alla medlemmars röster viktiga.

Om förslaget på de uppdaterade stadgarna går igenom – kommer ”Rules of procedures” samt ”Handbook” att tas fram. Detta för att på olika nivåer underlätta det gemensamma IFLA-arbetet.

– Min förhoppning är att Governance Review ska underlätta IFLA-arbetet och också säkra att vi i det globala bibliotekslandskapet går stärkta in i framtiden, säger Catharina Isberg.

Här kan du läsa mer om arbetet (nytt fönster).