Igår eftermiddag släpptes IFLAs Global Vision Report Summary i samband med President’s Meeting 2018 i Barcelona.

IFLA:s generalsekreterare Gerald Leitner presenterade igår den sammanfattande rapporten, som är ett resultat av sex regionala workshops, hundratals diskussioner och 22 000 svar från 213 länder på den webbenkät IFLA lanserade under WLIC förra året. Sammanfattningen är ett steg på vägen mot det praktiska arbete som ska göra visionen till verklighet. Sammanfattningen innehåller tio punkter som biblioteksvärlden enats om, och för varje punkt finns också en fråga att arbeta vidare med.
Global Vision Report Summary (pdf, engelska) 

– Det är positivt att man har hittat formuleringar som vi alla kan enas om. Det visar att biblioteksvärlden står enad. Nu börjar arbetet med att komma med konkreta förslag, säger Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder som var på plats i Barcelona.

Hela rapporten presenteras under IFLA WLIC i Kuala Lumpur i augusti. Under 2018 kommer IFLA nu att samla in idéer från bibliotekarier över hela världen, både genom workshops och en online-plattform.

Läs också rapporten från bland annat workshopen som hölls av Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för folkbibliotekschefer i september 2017.
Report from the Swedish Library Association (pdf, engelska)