IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0–18 år är tänkta som ett stöd för barnbiblioteksutveckling i alla IFLA:s medlemsländer. Svensk biblioteksförening hoppas att riktlinjerna ska vara ett stöd i det nödvändiga stärkandet av Sveriges folkbiblioteks arbete för den prioriterade målgruppen barn och unga. Föreningen har därför låtit översätta riktlinjerna.

– Vi hoppas att riktlinjerna ska kunna vara en utgångspunkt för en diskussion om arbetet för och med den prioriterade målgruppen barn och unga på folkbibliotek. En diskussion som är viktig att föra bland barn- och ungdomsbibliotekarier men också minst lika viktig för folkbibliotekschefer. Det är särskilt aktuellt eftersom Barnkonventionen är planerad att bli del av svensk lag under 2020 och folkbiblioteksverksamheten bör utvecklas med Barnkonventionen som en av grunderna, säger Jenny Nilsson som är utredare på Svensk biblioteksförening.

I riktlinjerna länkas till de engelskspråkiga manifest och riktlinjer som IFLA har. Om man vill läsa dem i svensk översättning finns de i rapporten Bibliotekens internationella manifest och riktlinjerna om skolbibliotek och kompetensutveckling finns även de på svenska.

Till rapporten