Svensk biblioteksförening har översatt IFLA:s strategiska plan för 2016-21. Med planen pekar IFLA ut en strategisk riktning och målsättningar för perioden 2016-21. Planen ska genomsyra IFLA:s hela verksamhet och omfattar fyra områden:

-Biblioteken i samhället
-Information och kunskap
-Kulturarv
-Kapacitetsuppbyggnad

Här kan du läsa hela planen (pdf), öppnas i nytt fönster