IFLA uppmärksammar behovet av utbildning och kompetens i upphovsrättsliga frågor, så kallad copyright literacy, inom biblioteksverksamheten.

Man ger även rekommendationer om vad olika aktörer, som bibliotek, utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap och beslutsfattare, bör göra för att främja copyright literacy.

Till rapporten

Inga-Lill Nilsson vid Karlstads universitetsbibliotek, har varit med och bidragit under framtagandet av dokumentet. Vi bad henne kommentera innehållet.

Läs hennes kommentar här!