Följ med på en tidsresa i sjukhusbibliotekens värld! För trettio år sedan förmedlades tryckta böcker till läkare i det fysiska biblioteket – idag arbetar biblioteken mot alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Under Biblioteksdagarna kommer bibliotekarier från Hälsobiblioteket i Region Kronoberg och Medicinska e-biblioteket (Landstinget i Kalmar län/Linnéuniversitetet) att berätta om sitt uppdrag och hur den digitala utvecklingen gör bibliotek och kunskapsstöd tillgängliga

– Kom till vårt seminarium om du är nyfiken på ett helt digitalt bibliotek, hur vi arbetar med ett omvärldsbevakningspaket, om du vill veta mer om arbetet med sökuppdrag eller hur det är att vara en embedded librarian, säger Marie Folkesson-Jonsson som är bibliotekschef på Hälsobiblioteket.

Sjukhusbibliotek kan se olika ut och under seminariet får man veta mer om två sinsemellan både lika och olika verksamheter. Gemensamt för båda är huvuduppdraget – att tillgängliggöra den information som Hälso- och sjukvårdens personal behöver för sitt kliniska arbete, för sina studier och för sin forskning.  Allt bibliotekariernas arbete är till för att patienten ska få bästa möjliga vård. Hälso- och sjukvård är en lärande organisation som ständig behöver ny tillförsel av information och kunskaper. De har högt ställda mål när det gäller att vara en kvalitetsstyrd verksamhet och här är biblioteket en viktig del.

– Vår önskan och förhoppning är att vårt seminarium ska ge några nya tankar om bibliotekens nytta och funktion i samhället. Sjukhusbibliotek verkar vara för många en ganska okänd verksamhet och då känns det alltid extra viktigt att berätta. Det kändes också spännande att som två olika bibliotek med olika huvudmän tillsammans skapa denna berättelse.  Hela processen med att ta fram detta seminarium är också ett lärande för oss tio involverade– spännande! Säger Marie.

Till programmet

Till anmälan