Vi följer noga myndigheternas uppdateringar och direktiv kring resor, sammankomster och annat som är relevant för föreningens verksamhet. Om myndigheternas beslut påverkar föreningens planerade verksamhet kommer vi att informera om detta så snart som möjligt via vår webbplats och övriga kommunikationskanaler. Styrelsen kommer i nästa vecka att fatta beslut specifikt om Biblioteksdagarna.

Medlemmar som är anmälda till exempelvis våra nätverksträffar uppmanas följa sina arbetsgivares riktlinjer kring resor och sammankomster. Folkhälsomyndighetens rekommendation är i nuläget att den som har symptom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. På deras webbplats finns också goda råd kring till exempel handhygien för att förebygga smitta.

För frågor kring covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.