Med anledning av det rådande läget med covid-19 kommer föreningens resestipendier för våren inte att delas ut. När det gäller redan utdelade IFLA-stipendier för i år ska stipendiaten betala tillbaka den del som inte redan använts. Inga utlägg kommer att krävas tillbaka.

Texten uppdaterad 14 april 2020.

Föreningen erbjuder två typer av resestipendier:

  • resestipendier fria att söka för valfri studieresa.
  • IFLA-stipendier – resestipendier kopplade till IFLA:s aktiviteter, främst för deltagande i WLIC, World Library and Information Congress.

Detta gäller för resestipendierna

De fria resestipendierna för våren kommer att dras tillbaka, och går alltså inte att söka. Om läget kring covid-19 är säkrare i höst kommer årets andra omgång att utlysas som vanligt. Du som sökt vårens resestipendier är välkommen att söka igen till hösten; inga ansökningar sparas till nästa omgång.

Detta gäller för IFLA-stipendierna

IFLA WLIC 2020 har ställts in med anledning av pandemin. Läs IFLAs uttalande här (nytt fönster)

Föreningen utsåg i februari årets IFLA-stipendiater, och för dig som är stipendiat gäller följande:

Har du inte gjort några utlägg?

Återbetala hela ditt stipendium till vårt konto 6102-911826408. Märk betalningen ”återbet IFLA” och ange ditt namn.

Har du redan använt delar av ditt stipendium?

Föreningen kommer inte kräva tillbaka pengar för de utlägg du har haft som du inte kan få återbetalt. Återbetala den återstående summan till vårt konto 6102-911826408. Märk betalningen ”återbet IFLA” och ange ditt namn. Mejla även ett underlag/kvitto på dina utlägg till anna.lindahl@svbib.se

Vid frågor; kontakta kansliet på info@svbib.se