På grund av omständigheterna och de nya restriktionerna har vi valt att inte ha några fysiska möten i våra lokaler under januari och februari till att börja med.

Vi följer noga myndigheternas uppdateringar och direktiv kring resor, sammankomster och annat som är relevant för föreningens verksamhet. Därför har föreningen valt att avvakta med att ha fysiska möten i våra lokaler fram till 1 mars. Det här gäller både nätverksträffar som andra mindre möten.

– Beslutet är fattat efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att vara tydliga i kommunikationen så att vi alla planerar möten utifrån gällande förutsättningar, säger Karin Linder som är generalsekreterare på Svensk biblioteksförening.

För frågor kring covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.