Genom att kombinera hantverk och litteratur i en populär hantverksbokcirkel når Stadsbiblioteket Göteborg nya målgrupper.

Vi har pratat med Tobias Rönnertz som driver hantverksbokcirkeln och är bibliotekarie på Stadsbiblioteket Göteborg, institutionell medlem i Svensk biblioteksförening.

– Hantverksbokcirkeln är en av alla programaktiviteter som händer i vår kreativa skaparyta som heter Götaverkstan. Syftet med hantverksbokcirkeln är dubbelt; ett syfte är att arbeta läsfrämjande på ett nytt sätt inom verksamheten. Genom att ta ett beprövat arbetssätt (bokcirkel) och kombinera det med något mer oväntat så som hantverk, förenar vi två områden som kanske inte annars möts, säger Rönnertz.

Hantverksbokcirkeln arbetar med texter som deltagarna får läsa inför varje tillfälle, texter som leder vidare till teman att samtala om.

– Att sedan kombinera samtalet som uppstår från textanalysen med det vilsamma i att ha något att göra med händerna, visade sig vara väldigt lyckat. Genom denna kombination kan vi på så vis aktivera en typ av litteratur som lånas mycket, men som det sällan samtalas om, och omsätta all den teoretiska kunskapen som finns i biblioteket till något praktiskt. Detta resulterar i att vi också kan arbeta med kunskapsdelning och det livslånga lärandet på ett helt nytt sätt, säger Rönnertz.

När de arbetar med olika workshoppar och program i Götaverkstan försöker biblioteket alltid får fram en tydlig bibliotekskoppling. Genom det särskilda upplägget att förena slöjd och hantverk med bokcirkeln når biblioteket en ny grupp användare, berättar han.

– Att avväpna bokcirkelbegreppet genom att kombinera det med hantverk gör att fler kan känna sig nyfikna på aktiviteten och våga delta. Det blir inga höga litterära hästar att ta sig upp på, men vi försöker ändå göra det utmanande med tänkvärda texter att samtala om och slöjdprojekt som också utmanar. Senast var det en stor blandning av deltagare med många olika bakgrunder där den gemensamma nämnaren var intresset för slöjd och hantverk, säger Rönnertz.

Vilka fördelar finns det med hantverksbokcirkeln?
– Fördelarna är många, men en som sticker ut lite extra är tillfredsställelsen i att arbeta praktiskt med händerna och att som grupp hjälpa varandra framåt. Att ta tiden till att sitta ner och samtala och skapa något utifrån en beskrivning, där arbetet inte är skärmbaserat, upplevdes väldigt rofyllt i den annars stressiga vardagen. Vi arbetade med olika typer av material vid de olika tillfällena och den taktila upplevelsen av materialens egenskaper, men även doften och egenheterna, bidrog stort till detta, berättar Rönnertz.

Just nu planerar biblioteket inför en cirkel i maj, och tanken är att bokcirklarna ska återanvändas genom att man arbetar med samma böcker och texter löpande över tid för att förhindra känslan av exklusivitet kring programmen.

Vilka utmaningar finns det med hantverksbokcirkeln?
– Det svåraste är att hitta passande litteratur till cirkeln. Litteratur som har ett samtalsvänligt innehåll och som inte är för långt utan som går att avhandla på ett tillfälle för att sedan ta sig an en ny text och uppgift till nästkommande tillfälle. En annan svårighet är att hitta rätt material att slöjda i, det är inte så lätt att köpa in, så vi har fått vara kreativa och plockat med oss material från egna tomter eller genom att samarbeta med Stadsmiljöförvaltningen i kommunen för att få virke från träd som de fäller runt om i staden, säger Rönnertz.

Cirklarna har ett begränsat antal – tio deltagare – per tillfälle och varje tillfälle har varit fullsatt med flera deltagare på reservlistan. Intresset är alltså stort, även om begränsningen på antalet deltagare är relativt liten med syfte att alla kan få en chans till samtal och vägledning i de olika projekten.

Vad har ni fått för reaktioner?
– Vi har bara fått positiv respons. Många som vi har pratat med tycker att det är en lysande kombination av aktiviteter att göra. Det enda negativa är väl att det upplevdes som att varje tillfälle tog slut för snabbt och att många gärna hade suttit kvar och täljt och samtalat ett par timmar till.