Under hösten kommer Svensk biblioteksförening inte att dela ut några resestipendier.

– Det är självklart tråkigt att vi inte kommer att dela ut några resestipendier under hösten 2020. Men eftersom situationen i världen är som den är så har vi inga möjligheter att dela ut dem i år, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Foto: Erik Odiin.