Ingrid Källström, bibliotekarie på barnbiblioteket Rum för Barn, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, är ny ordförande för vårt barnrättspris Elefanten som delas ut i november.

– Det känns som en stor ära. Jag är mycket glad och stolt, säger Ingrid Källström.

Utöver sitt arbete på barnbiblioteket är Ingrid Källström även med i International Board on Books for Young people, IBBY:s, internationella ledningsgrupp.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Att alla i juryn tillsammans bidrar med sina olika expertkompetenser i arbetet med att utse vinnaren, säger Källström.

Vad hoppas du kunna tillföra?
– Ett starkt barnbiblioteksperspektiv. Jag hoppas också kunna sprida kännedom om utmärkelsen och på så sätt öka bibliotekens medvetenhet kring sitt uppdrag att arbeta med FN:s barnkonvention, svarar Källström.

Foto: Lynn Alpberg.